Mikroarea s.r.o.

Reference

Vodní dílo Slezská Harta

Vodní dílo Slezská Harta

 • výkon činnosti odpovědného geodeta
 • vytyčovací práce
 • kontrolní měření
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • geometrické plány
fotogalerie
Vodní dílo Slezská Harta

Vodní dílo Dlouhé Stráně - přečerpávací elektrárna

 • výkon činnosti odpovědného geodeta
fotogalerie
Protipovodňová opatření na řece Opavici na severní Moravě

Protipovodňová opatření na řece Opavici na severní Moravě

 • výkon činnosti odpovědného geodeta
 • vytyčovací práce
 • kontrolní měření
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • geometrické plány
fotogalerie
Silnice I/11 Opava, prodloužená Rolnická

Silnice I/11 Opava, prodloužená Rolnická

 • výkon činnosti odpovědného geodeta
 • vytyčovací práce
 • kontrolní měření
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • geometrické plány
fotogalerie
BRANO a.s. - základní mapa závodu

BRANO a.s. - základní mapa závodu

 • vyhotovení základní mapy závodu
 • správa a údržba základní mapy závodu
fotogalerie
Vícepodlažní parkoviště Nákladní ulice Opava

Vícepodlažní parkoviště Nákladní ulice Opava

 • výkon činnosti odpovědného geodeta
 • vytyčovací práce
 • kontrolní měření
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • geometrické plány
fotogalerie
PENNY Market Opava

PENNY Market Opava

 • kompletní vytyčení budovy (základy, obvodové zdivo, kontrolní měření,....)
 • vytyčení zpevněných ploch (komunikace, parkovišťě chodníky, ...)
 • zaměření skutečného provedení zpevněných ploch
 • zaměření skutečného provedení inženýrských sítí
 • geometrický plán na budovu a zpevněné plochy
fotogalerie
Víceúčelová sportovní hala Kravaře - BULY ARÉNA

Víceúčelová sportovní hala Kravaře - BULY ARÉNA

 • výkon činnosti odpovědného geodeta
 • vytyčovací práce
 • kontrolní měření
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • geometrické plány
fotogalerie
Státní slezská nemocnice v Opavě

Státní slezská nemocnice v Opavě

 • výkon činnosti odpovědného geodeta
 • vytyčovací práce
 • kontrolní měření
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • geometrické plány
fotogalerie

Pozemkové úpravy

 • Jednoduché pozemkové úpravy Horní Benešov
 • Jednoduché pozemkové úpravy Lomnice u Rýmařova
 • Jednoduché pozemkové úpravy Bohuslavice

Rekonstrukce Vodního díla Morávka

 • výkon činnosti odpovědného geodeta
 • vytyčovací práce
 • kontrolní měření
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • geometrické plány