Mikroarea s.r.o.

Naše služby

Geometrické plány

  • práce pro Katastr nemovitostí
  • technické podklady pro nakládání s nemovitostmi - pro koupi či prodej části pozemku, zaměření budovy pro kolaudaci nebo získání úvěru v bance

Více informací

Inženýrská geodézie

  • speciální geodetické práce pro účely průzkumu, projektování, výstavby objektů a technologických zařízení

Více informací

Vytyčovací práce

  • přenos údajů z dokumentace Katastru nemovitostí nebo z projektové dokumentace stavby do terénu

Více informací

Pozemkové úpravy

  • projektování jednoduchých pozemkových úprav
  • projektování komplexních pozemkových úprav
  • realizace pozemkových úprav v terénu

Více informací

Ostatní

  • účelové mapování
  • GIS
  • poradenství

Více informací