Mikroarea s.r.o.

Geometrické plány

Geometrický plán

Práce pro Katastr nemovitostí, technické podklady pro nakládání s nemovitostmi - pro koupi či prodej části pozemku, zaměření budovy pro kolaudaci nebo získání úvěru v bance.

Poslat poptávku

Nabízíme geometrické plány pro:

 • rozdělení pozemku
 • změnu hranice pozemku
 • vyznačení budovy, vodního díla a změny jejich obvodu - přístavby
  (rodinného domu, hospodářské budovy, garáže)
 • vyznačení rozestavěné budovy
 • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
 • doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný
  zjednodušeným způsobem při jeho vytyčení v terénu
 • změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky