Mikroarea s.r.o.

Ostatní

Účelové mapování

Účelové mapování

 • polohopisné a výškopisné zaměření pro projekční účely
 • kompletní dokumentace budov pro projektanty
  • zaměřování fasád
  • půdorysy jednotlivých podlaží
  • řezy budovami
 • kótované plány
 • základní mapy závodu (ZMZ)
 • digitální model terénu ve 2D a 3D

Poradenství

 • poradenství v oblasti Katastru nemovitostí
 • výpisy, snímky z Katastru nemovitostí
 • smlouvy o převodu
 • ověřování kopií geometrických plánů
 • návrhy parcelace zájmového území pro územní řízení
 • polohopisné plány pro pronájem nemovitosti
 • polohopisné plány pro zaměření skutečného stavu a porovnání se stavem Katastru nemovitostí
  - návrhy variant řešení

GIS

 • vybudování GIS
 • správa a údržba GIS